Wednesday, June 27, 2012

三月份10大專輯暢銷榜

#1 梅艳芳 - 烈焰红唇

#2 梅艳芳 - 蔓珠莎华


#3 王杰 - 候鸟#4 苏芮 - 改变 Changes


#5 王杰 - 人在风雨中

#6 陈绮贞 - 52赫兹


#7 林二汶 - Wanna Be

#8 卢凯彤 - 你安安静静地躲起来 改版#9 杨丞琳 - 为爱启丞

#10 家家 - 忘不記No comments: