Monday, November 25, 2013

延期啟事                                                  林憶蓮 愛上一個不回家的人黑膠
 

 在此確定出版日期為12月6號,
由於日本方面出現小狀況.
為此, 向受到影響的朋友們說聲抱歉

No comments: